40 miljoner satsas på nanoteknik med miljönytta

Written by Anonymous (not verified) Published in

Nyhetsartikel publicerad på www.mistra.org, 3 april 2014

40 miljoner satsas på nanoteknik med miljönytta

Nu är det klart att Mistra startar ett nanoprogram med säkerhet i fokus. Programmet får Chalmers som bas och kommer att heta Mistra Environmental Nanosafety. Forskarna har fyra år på sig för att utveckla metoder som gör att nanoteknik blir en viktig del av ett hållbart samhälle.

Efter en lång utvärderingsprocess beslutade Mistras styrelse i slutet av mars att starta forskningsprogrammet Mistra Environmental Nanosafety. Programmet som kommer att ledas från Chalmers får en budget på 40 miljoner kronor under fyra år.

Det övergripande målet är att skapa en tvärvetenskaplig forskningsmiljö för att utveckla teknik som kan användas inom miljöområdet. Programmet kommer även bedriva forskning om nanoteknikens miljöeffekter.

Nanoområdet är redan idag en teknik under snabb utveckling och nanomaterial används inom allt från elektronik till läkemedel. Dessutom finns förhoppningar om att tekniken ska ge unika material som kan användas för att rena luft och vatten, ingå i sensorer som kartlägger olika föroreningar eller bli absorbenter som fångar in koldioxid.

Bred akademisk bas i programmet

I konsortiet bakom det vinnande förslaget finns Chalmers, Göteborgs universitet, Lunds universitet, Karolinska institutet, Kungliga Tekniska högskolan och Akzo Nobel. Programchef blir Sofia Svedhem vid Chalmers, som själv forskar om hur nanopartiklar interagerar med biologiska gränsytor och

barriärer.

Precis som i andra Mistraprogram är samhällsvetenskapliga och etiska frågor lika viktiga som de naturvetenskapliga. Till exempel kan det bli intressant att undersöka vilka mekanismer som är viktiga att ha kontroll på för att användningen av nanoteknik ska vara säker.

Nya produkter utan miljöeffekter

– Den ansökan som Mistras styrelse nu har godkänt är utmärkt, även om det var en lång resa innan alla detaljer till sist föll på plats. Programmet ligger dessutom helt rätt i tiden, framförallt med tanke på den polariserade diskussion som har funnits runt nanomaterial de senaste åren, säger Christopher Folkeson Welch, programansvarig på Mistra.

Hans förhoppning är att resultaten från programmet ska bidra till att nanotekniken kan användas på ett sätt som skapar nytta, utan att det går ut över vår gemensamma säkerhet.

Mistras satsning ska också stärka Sveriges redan framskjutna position inom nanoområdet. Den totala marknaden för nanoteknik bedöms om några år omsätta 500 miljarder dollar, det motsvarar hela Sveriges BNP.

 

Per Westergård, Vetenskapsjournalisterna

 

Have a question?

Phone 
+46 31-772 10 00

Email
info@mistraenvironmentalnanosafety.org

Contact information

Mistra Environmental Nanosafety

www.mistraenvironmentalnanosafety.org

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.