Events

The events listed below are relevant to the program and its participants. In general, these events are not organized by the program.

25 May 2016
Written by Anonymous (not verified) In

Trends in Inorganic Chemistry: Interactions at organic - inorganic interfaces

TINC 2016 will focus on Interactions at organic-inorganic interfaces and will take place at Stockholm University.

Read more here.

23 May 2016
Written by admin

Uppstartsmöte för ”Nationell Plattform för Nanosäkerhet” – ett regeringsuppdrag till Swetox

Som ett led i miljömålsarbetet ”Giftfri Miljö” har regeringen uppdragit åt Swetox att etablera en svensk plattform för att samordna och förmedla kunskap om nanosäkerhet mellan olika aktörer i samhället, d.v.s. myndigheter, akademi, näringsliv och organisationer. Uppdraget är en uppföljning av den utredning om nanosäkerhet som regeringen lät göra 2012-13 (Säker utveckling – en nationell handlingsplan för säker användning och hantering av nanomaterial, SOU 2013:70). Finansiering för att utveckla plattformen har tilldelats för år 2016 och arbetet planeras fortgå under de närmaste åren.

10 May 2016
Written by Anonymous (not verified) In

Save the date: Swetox Open EDC Workshop

Researchers within the Swetox projects EDC-2020 and EDC-MixRisk present their work in an open workshop.

Read more bout EDC-2020 and EDC-MixRisk.

15 Apr 2016
Written by admin In

SFT Annual meeting: Nanomaterials – possibilities, issues and risk assessment

The theme for SFT annual meeting 2016 is "Nano materials: Possibilities, issues and risk assessment". The event will take place the on april 15th 9-17 at Nobel forum, Karolinska institute, Nobels väg 1, Stockholm. We have a number of excellent speakers that cover many topics in the field of nano safety, see the program below. 

13 Apr 2016
Written by Anonymous (not verified) In

Vetenskapsfestivalen 2016

TEMA 2016: UNIKA MEN LIKA

Med hundratals aktiviteter, uppåt 70 000 besök och mer än 1000 timmars vetenskap spelar Vetenskapsfestivalen en viktig roll för att nå ut och väcka intresse för forskning och vetenskapliga ämnen.

Läs mer här.

Have a question?

Phone 
+46 31-772 10 00

Email
info@mistraenvironmentalnanosafety.org

Contact information

Mistra Environmental Nanosafety

www.mistraenvironmentalnanosafety.org

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.