Events

The events listed below are relevant to the program and its participants. In general, these events are not organized by the program.

11 Feb 2016
Written by Anonymous (not verified) In

SLC Network Conference

In January 2016 the Swedish Life Cycle Center will enter a new stage, Stage 8, which will progress over a three year period. 

Read more about the Stage 8 Kick off.

04 Feb 2016
Written by Anonymous (not verified) In

Workshop om produktions- och konsumtionsrelaterad miljödata

Carbon Footprints, livscykelanalyser, Product Environmental Footprints, Organization Environmental Footprints, miljövarudeklarationer, miljömärkning, hållbarhetsrapportering, miljömålsuppföljning, funktionsupphandling, miljöanpassad produkt och processutveckling… Listan kan göras längre och gemensamt för alla är att de har ett livscykelperspektiv och behöver information om miljöpåverkan från energiproduktion, -distribution och -användning. Workshopen syftar bl.a.

28 Jan 2016
Written by Anonymous (not verified) In

Seminarium: Livscykelanalyser - att mäta din miljöpåverkan

Vad betyder nya 14001s nya fokus på Livscykelperspektiv för ditt miljöarbete? Hur mäter du miljöpåverkan längs hela värdekedjan? Vad är problemen och möjligheterna? Dessa och många fler frågor får du besvarade under detta frukostseminarium som samarrangeras av Swedish Life Cycle Center och SIS Swedish Standards Institute.

Läs mer här.

24 Jan 2016
Written by Anonymous (not verified) In

2nd Sustainable Nanotechnology School

A practical approach for understanding the environmental, health and safety implications of manufactured nanomaterials to foster their sustainable applications:

A SUN, MODENA COST and ECONANOSORB training school

University Ca' Foscari Venice (Italy) – campus Via Torino

Read more here.

 

21 Jan 2016
Written by Anonymous (not verified) In

Frukostseminarium: Environmental footprint - Hur förberedd är din organisation på kommande EU lagstiftning?

Vad är Environmental Footprint? Vad händer på EU-kommissionens möten i Bryssel och hur ser EU-processen ut? Hur ser processen ut för att ta fram Product environmental footprint (PEF) och Organization environmental footprint (OEF)? Vilka branscher har engagerat sig? Vad betyder det för mitt arbete och min organisation? Dessa och många fler frågor får du besvarade under detta frukostseminarium som arrangeras av Swedish Life Cycle Center, Gothenburg Action for Management of the Environment och Nätverket för hållbart näringsliv den 21 januari i Göteborg.

Have a question?

Phone 
+46 31-772 10 00

Email
info@mistraenvironmentalnanosafety.org

Contact information

Mistra Environmental Nanosafety

www.mistraenvironmentalnanosafety.org

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.