Events

The events listed below are relevant to the program and its participants. In general, these events are not organized by the program.

16 Dec 2015
Written by Anonymous (not verified) In

Nanoscience for human health

Nanoscience for Human Health is arranged by the Chalmers Area of Advance in Nanoscience and Nanotechnology.

Read more here: http://www.chalmers.se/en/areas-of-advance/nano/society-industry/events/...

30 Nov 2015
Written by Anonymous (not verified) In

Workshop: Smarta material

Samhällets behov av material ökar. Samtidigt höjs kraven på egenskaper och prestanda. Morgondagens material måste i allt högre grad vara anpassat till olika fysiska krav. Dessutom ska de vara resurseffektiva och hållbara, både fysiskt och ur miljösynpunkt. Och när användningstiden är slut ska materialet kunna återvinnas.

Mistra vill titta på hur resultat från materialforskning ska kunna bidra hållbarhet och arrangerade därför en workshop under rubriken ”Smarta Material” den 30 november 2015 i Stockholm.

20 Oct 2015
Written by Anonymous (not verified) In

Konferens om EU:s kemikalielagstiftning: REACH and Beyond - Challenges and Options for Improvements

Den 20 oktober 2015 hålls en konferens för att uppmärksamma den så kallade Reach-lagstiftningen (EU:s lagstiftning för kontroll av farliga kemikalier). Konferensen äger rum i Bryssel, och Sverige bjuder tillsammans med andra sju andra EU-länder och Norge in berörda aktörer att delta. Mer information finns på regeringens webplats. Se också:

 

REACH and Beyond - Challenges and Options for Improvements

13 Oct 2015
Written by Anonymous (not verified) In

Workshop: Mechanisms, markers and models – the 3M strategy in risk assessment

The 30th workshop of Scandinavian Society for Cell Toxicology (SSCT) was organized as a joint meeting with the Swedish Toxicology Sciences Research Center (Swetox) in Södertälje, Sweden, 13-15 October 2015 in Järna, Sweden.

The theme was “Mechanisms, markers and models – the 3M strategy in risk assessment” within the fields of in vitro and in silico toxicology.

One of the topics of the workshop was: Toxicity of nano-materials and particles.

11 Feb 2015
Written by Anonymous (not verified)

Seminarium i Malmö om klassificering och märkning enligt CLP

www.kemi.se (information nedladdad 2014-11-21)

Seminarium i Malmö om klassificering och märkning enligt CLP

Senast den 1 juni 2015 ska alla kemiska produkter som släpps ut på marknaden vara klassificerade och märkta enligt CLP-förordningen. Det innebär flera förändringar jämfört med tidigare system för klassificering och märkning. Etiketter och säkerhetsdatablad för många produkter måste uppdateras med ny information.

Have a question?

Phone 
+46 31-772 10 00

Email
info@mistraenvironmentalnanosafety.org

Contact information

Mistra Environmental Nanosafety

www.mistraenvironmentalnanosafety.org

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.