Events

The events listed below are relevant to the program and its participants. In general, these events are not organized by the program.

21 Jan 2015
Written by Anonymous (not verified)

Seminarium i Göteborg om klassificering och märkning enligt CLP

www.kemi.se (information nedladdad 2014-11-21)

Seminarium i Göteborg om klassificering och märkning enligt CLP

Senast den 1 juni 2015 ska alla kemiska produkter som släpps ut på marknaden vara klassificerade och märkta enligt CLP-förordningen. Det innebär flera förändringar jämfört med tidigare system för klassificering och märkning. Etiketter och säkerhetsdatablad för många produkter måste uppdateras med ny information.

02 Dec 2014
Written by Anonymous (not verified)

Summary from the international seminar on Social LCA in Montpellier (November 19-21)

Webinar organised by the Swedish Life Cycle Center:

Summary from the international seminar on Social LCA in Montpellier (November 19-21)

Rickard Arvidsson, researcher at Chalmers University of Technology, will give a summary from the international seminar on Social LCA in Montpellier (November 19-21, 2014).

02 Dec 2014
Written by Anonymous (not verified)

Seminarium i Stockholm om klassificering och märkning enligt CLP

www.kemi.se (information nedladdad 2014-11-21)

Seminarium i Stockholm om klassificering och märkning enligt CLP

Senast den 1 juni 2015 ska alla kemiska produkter som släpps ut på marknaden vara klassificerade och märkta enligt CLP-förordningen. Det innebär flera förändringar jämfört med tidigare system för klassificering och märkning. Etiketter och säkerhetsdatablad för många produkter måste uppdateras med ny information.

Have a question?

Phone 
+46 31-772 10 00

Email
info@mistraenvironmentalnanosafety.org

Contact information

Mistra Environmental Nanosafety

www.mistraenvironmentalnanosafety.org

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.