Life Cycle Assessment

28 Jan 2016
Written by Anonymous (not verified) In

Seminarium: Livscykelanalyser - att mäta din miljöpåverkan

Vad betyder nya 14001s nya fokus på Livscykelperspektiv för ditt miljöarbete? Hur mäter du miljöpåverkan längs hela värdekedjan? Vad är problemen och möjligheterna? Dessa och många fler frågor får du besvarade under detta frukostseminarium som samarrangeras av Swedish Life Cycle Center och SIS Swedish Standards Institute.

Läs mer här.

04 Dec 2015 Written by Anonymous (not verified) In

National workshop for sustainable lifestyles

A workshop on sustainable lifestyles has been organized by the Swedish Environmental Protection Agency with the aim to discuss the question “how Sweden can move from words to action for a more sustainable living?”.

The Swedsh Life Cycle Center has summarized the workshop. Read the summary here.

29 Oct 2015 Written by Anonymous (not verified) In

Newsletter from the Swedish Life Cycle Center

The latest newsletter from the Swedish Life Cycle Center is found here.

Have a question?

Phone 
+46 31-772 10 00

Email
info@mistraenvironmentalnanosafety.org

Contact information

Mistra Environmental Nanosafety

www.mistraenvironmentalnanosafety.org

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.