Swedish activities

15 Apr 2016
Written by admin In

SFT Annual meeting: Nanomaterials – possibilities, issues and risk assessment

The theme for SFT annual meeting 2016 is "Nano materials: Possibilities, issues and risk assessment". The event will take place the on april 15th 9-17 at Nobel forum, Karolinska institute, Nobels väg 1, Stockholm. We have a number of excellent speakers that cover many topics in the field of nano safety, see the program below. 

10 May 2016
Written by Anonymous (not verified) In

Save the date: Swetox Open EDC Workshop

Researchers within the Swetox projects EDC-2020 and EDC-MixRisk present their work in an open workshop.

Read more bout EDC-2020 and EDC-MixRisk.

04 Feb 2016
Written by Anonymous (not verified) In

Workshop om produktions- och konsumtionsrelaterad miljödata

Carbon Footprints, livscykelanalyser, Product Environmental Footprints, Organization Environmental Footprints, miljövarudeklarationer, miljömärkning, hållbarhetsrapportering, miljömålsuppföljning, funktionsupphandling, miljöanpassad produkt och processutveckling… Listan kan göras längre och gemensamt för alla är att de har ett livscykelperspektiv och behöver information om miljöpåverkan från energiproduktion, -distribution och -användning. Workshopen syftar bl.a.

28 Jan 2016
Written by Anonymous (not verified) In

Seminarium: Livscykelanalyser - att mäta din miljöpåverkan

Vad betyder nya 14001s nya fokus på Livscykelperspektiv för ditt miljöarbete? Hur mäter du miljöpåverkan längs hela värdekedjan? Vad är problemen och möjligheterna? Dessa och många fler frågor får du besvarade under detta frukostseminarium som samarrangeras av Swedish Life Cycle Center och SIS Swedish Standards Institute.

Läs mer här.

21 Jan 2016
Written by Anonymous (not verified) In

Frukostseminarium: Environmental footprint - Hur förberedd är din organisation på kommande EU lagstiftning?

Vad är Environmental Footprint? Vad händer på EU-kommissionens möten i Bryssel och hur ser EU-processen ut? Hur ser processen ut för att ta fram Product environmental footprint (PEF) och Organization environmental footprint (OEF)? Vilka branscher har engagerat sig? Vad betyder det för mitt arbete och min organisation? Dessa och många fler frågor får du besvarade under detta frukostseminarium som arrangeras av Swedish Life Cycle Center, Gothenburg Action for Management of the Environment och Nätverket för hållbart näringsliv den 21 januari i Göteborg.

11 Feb 2016
Written by Anonymous (not verified) In

SLC Network Conference

In January 2016 the Swedish Life Cycle Center will enter a new stage, Stage 8, which will progress over a three year period. 

Read more about the Stage 8 Kick off.

25 May 2016
Written by Anonymous (not verified) In

Trends in Inorganic Chemistry: Interactions at organic - inorganic interfaces

TINC 2016 will focus on Interactions at organic-inorganic interfaces and will take place at Stockholm University.

Read more here.

04 Dec 2015 Written by Anonymous (not verified) In

National workshop for sustainable lifestyles

A workshop on sustainable lifestyles has been organized by the Swedish Environmental Protection Agency with the aim to discuss the question “how Sweden can move from words to action for a more sustainable living?”.

The Swedsh Life Cycle Center has summarized the workshop. Read the summary here.

02 Dec 2015 Written by Anonymous (not verified) In

Kemikalieinspektionen föreslår anmälningskrav för nanomaterial

Kemikalieinspektionen föreslår att företag ska bli skyldiga att anmäla om kemiska produkter innehåller nanomaterial. Syftet med förslaget är att öka kunskapen om vilka nanomaterial som finns på den svenska marknaden.

Läs mer här.

16 Nov 2015 Written by Anonymous (not verified) In

Visualization workshop in conjunction with the consortium meeting

In conjuction with the consortium meeting, an open workshop on visualization was organized, with presentations relating to nanosafety and the research in the Mistra Environmental Nanosafety program.

Have a question?

Phone 
+46 31-772 10 00

Email
info@mistraenvironmentalnanosafety.org

Contact information

Mistra Environmental Nanosafety

www.mistraenvironmentalnanosafety.org

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.