"Through interdisciplinary research we examine the fate of nanoparticles in the environment"

Riskbedömning av nanomaterial är livsviktigt för vårt samhälle

Vi bygger upp en kunskapsbas för hållbar användning av nanoteknik.

Syftet med programmet är att skapa nya strategier för riskbedömning. Hur kan vi försäkra oss om att nya nanomaterial inte är skadliga för människor och miljö?

Programmet är interdisciplinärt, med forskare från naturvetenskap, samhällsvetenskap och medicin, för att skapa en förståelse för hur vi exponeras för nanomaterial.

Samarbete gör det också möjligt att ha en bred dialog med industri, lagstiftande myndigheter och allmänhet.

"Tyvärr hänger säkerhetsforskningen sällan med den tekniska utvecklingen som drivs av ekonomiska incitament. Vi hoppas kunna ändra på det med vår forskning."

Thomas Backhaus, professor Göteborgs universitet

"Industrin behöver förebygga miljöfaror innan de börjar producera nya eller förändrade nanomaterial. Det här programmet är det största akademiska forskningsprogrammet om nanosäkerhet just nu i Sverige, och vi är väldigt glada över att få vara en del av det."

Bengt Fadeel, professor Karolinska institutet

"All min forskning fokuserar på nanopartiklar och hur de kan vara användbara för oss. Därför är det naturligt och väldigt viktigt att också ställa frågan om, och när, de kan vara skadliga."

Christoph Langhammer, docent Chalmers tekniska högskola

CONFERENCE: TOWARDS NANOTECH SAFETY

What: Mistra Environmental Nanosafety Conference

When: 13-15 November 2018

Where: Clarion Hotel Post, Gothenburg

More information here on the conference website

ANNUAL REPORT 2017

 

ANNUAL REPORT 2015-2016

 

WHAT DOES A NANOPARTICLE LOOK LIKE?

 

NANOPARTICLES FROM TIRE STUDS

Fallstudie 1: Utsläpp från fordon

Fallstudie 3: Framtida nanomaterial

Fallstudie 2: Kommersiella nanopartiklar

Vår forskning - arbetsgrupper

Have a question?

Phone 
+46 31-772 10 00

Email
info@mistraenvironmentalnanosafety.org

Kontaktinformation

Mistra Environmental Nanosafety

www.mistraenvironmentalnanosafety.org

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.