Mistra Environmental Nanosafety

Forskningsprogrammet Mistra miljösäker nanoteknik (Mistra Environmental Nanosafety) ska utveckla en tvärvetenskaplig forskningsmiljö för att bygga upp kunskap som gör det möjligt att skapa trygghet kring användningen av nanoteknik i ett hållbart samhälle.

Forskningsprogrammet fokuserar på miljörisker med nanomaterial; vilka egenskaper hos nanomaterialen som är riskfyllda och hur vi kan skydda miljön mot oacceptabla utsläpp.

Genom samverkan mellan forskare med expertis som spänner över många ämnesområden, från nanovetenskap och medicin till samhällsvetenskap, skapas en gemensam plattform för en bred dialog med såväl industri som allmänhet och lagstiftare. Detta samspel förväntas bidra till att vägleda ny nanoforskning utifrån samhälleliga behov.

Programmet vill bidra till att undvika oönskade miljökonsekvenser vid nya tillämpningar av nanoteknik, men också till att möjliggöra att nanoteknik utnyttjas för att lösa befintliga miljöproblem. Exempel på nanoteknik med miljönytta är olika typer av material för rening av vatten och luft, eller för att absorbera koldioxid.

NYHETER

This fall, the Institute of Environmental Medicine at Karolinska Institutet, in Stockholm,...

juni 30, 2017

It is with great pleasure that we present the Annual Report for 2015-2016. The research program...

april 06, 2017

It is still possible to submit late abstracts for poster presentations to NanoImpact Conference...

januari 17, 2017

Case 1: Nanomaterials in road runoff

Case 3: Future nanomaterials

Case 2: Commercial nanoparticles

Generic knowledge

Have a question?

Call: +46 31-772 10 00

Email: info@mistraenvironmentalnanosafety.org

Kontaktinformation

Mistra Environmental Nanosafety

www.mistraenvironmentalnanosafety.org

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

funded-by-mistra.png