About Mistra

Världen står inför stora utmaningar kopplade till vår miljö och hur vi människor använder naturresurser och påverkar vår omgivning. Mistra är en stiftelse som spelar en aktiv roll i att möta dessa utmaningar genom att investera i miljöstrategisk forskning som bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Det sker genom att investera i olika satsningar där forskare i samverkan med användare bidrar till att lösa viktiga miljöproblem.

Bred forskning för samhällsnytta

Årligen investerar Mistra i storleksordningen 200 miljoner kronor i olika forskningssatsningar som bygger broar mellan vetenskapliga discipliner, liksom mellan forskning och företag, myndigheter och andra aktörer. Mistra är en aktiv forskningsfinansiär som följer insatserna för att säkra att de ger samhällsnytta i form av en god livsmiljö och att olika användare utvecklar nya produkter, tjänster och arbetsmetoder för att möta samhällets miljöutmaningar.

Mistras investeringar har som mål att:

  • Skapa starka forskningsmiljöer av hög internationell klass. För att forskning ska leda till nytta är det avgörande att den håller hög kvalitet.
  • Lösa viktiga miljöproblem. Många miljöutmaningar är komplexa och nya lösningar kräver forskning av strategisk betydelse som kombinerar olika kunskaper och synsätt från en rad olika områden.
  • Stärka svensk konkurrenskraft. Företag, offentliga aktörer och andra användare ska utveckla nya produkter, tjänster och arbetsmetoder som bidrar till sysselsättning. Satsningarna ska även leda till att Sverige i vid bemärkelse är en bra plats att leva i.
  • Vara värdefullt för användare. Resultaten ska bidra till arbetet för en hållbar utveckling. Användare och andra nyckelpersoner för att forskningen ska komma till praktisk användning är därför delaktiga i forskningen.

Offentlighet

Mistra omfattas av offentlighetsprincipen, vilket innebär att alla inkomna handlingar till Mistra, inklusive ansökningar, är offentliga. Under vissa omständigheter kan Mistra besluta att delar av en handling inte är offentlig läs mer om offentlighet och sekretess härlänk till annan webbplats.

Open Access

Forskare finansierade av Mistra ska publicera med s.k. open access, vilket innebär att forskningsresultaten blir fria att läsa och ladda ner från internet. Antingen kan forskare publicera direkt i tidskrifter som tillämpar open access eller arkivera redan publicerade artiklar i fritt tillgängliga databaser. Sådan arkivering bör ske omedelbart eller senast inom sex månader efter publiceringen. För samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning gäller senast inom tolv månader efter publiceringen. Krav på publicering med open access finns inskrivet i alla programavtal som upprättats efter den 1 januari 2014. Mistra följer Vetenskapsrådets och Kungliga bibliotekets riktlinjer och rekommendationer.

 

Malin Lindgren

källa: www.mistra.org (Om Mistra, Publicerad 18 maj 2012)

Have a question?

Phone 
+46 31-772 10 00

Email
info@mistraenvironmentalnanosafety.org

Kontaktinformation

Mistra Environmental Nanosafety

www.mistraenvironmentalnanosafety.org

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.