Fallstudie 2 - Systematiska studier av kommersiellt intressanta nanomaterial

Användningen av nya sorters industriella produkter som innehåller nanopartiklar ökar snabbt och det är viktigt att snabbt undersöka om det finns några faror som produktutvecklarna ännu inte har tänkt på. Förhoppningen är att programmet ska kunna ge input till lagstiftande myndigheter när det gäller vilken typ av partiklar som behöver regleras, och vilka som inte behöver det. Programmet kommer att utföra systematiska studier av nanomaterial baserat på deras industriella relevans.

(a) Nanopartiklar av kiseldioxid

Konsortiet studerar hur organiska molekyler som finns naturligt i avrinningsvatten, vattendrag och sjöar interagerar med nanopartiklar av kiseldioxid. Interaktionen varierar beroende på storlek och ytladdning hos molekylerna, såväl som pH och saltkoncentration hos lösningen av molekyler.

En teoretisk modell som beskriver ytladdningen hos nanopartiklar av kiseldioxid av olika storlek med olika pH, såväl som i olika saltlösningar, har utvecklats inom programmet. Förhandstipset är att ytladdningen hos nanopartiklar av kiseldioxid i en saltlösning ökar när partikelstorleken minskar.

 

"För att fullständigt kunna förstå ödet och möjliga faror med särskilda nanopartiklar så behöver vi förstå hur partiklarna interagerar med vatten, organiska molekyler, mineralytor och många olika sorters levande organismer."

Jörgen Rosenqvist, forskare vid Göteborgs universitet.

 

Vårt team har också upptäckt att industriellt producerade nanopartiklar av kiseldioxid bara sällan aggregerar när de blandas med naturligt organiskt material. Det är en viktig ledtråd till ödet för dessa partiklar, eftersom aggregering är det första steget mot sedimentation.

Nanopartiklar av kiseldioxid (synonymt med kolloidal kiseldioxid) är sannolikt den största industriella produkten som baseras på diskreta nanopartiklar i världen. Nanomaterial av kiseldioxid används redan ofta i många situationer, vilket har lett till miljövänligare tekniker, till exempel att man ersatt lösningsmedel i färg med vattenbaserade system och drastiskt reducerat vattenåtgången vid papperstillverkning. AkzoNobel PPC har en lång erfarenhet av att sammanställa varianter av nanopartiklar av kiseldioxid, vilket man bland annat kan se genom deras stora portfolio med patent och deras omfattande forskning. De säkerställer världsledande expertis när det gäller sammanställning av partiklar av kiseldioxid.

 

(b) Nanopartiklar av metall

Tillverkade nanopartiklar av metall och metalloxid är på snabb frammarsch i olika applikationer och produkter på den globala marknaden. Metalliska och oxiderade nanopartiklar är dessutom ofrivilligt framställda i många tekniska applikationer, till exempel från bromspedaler, asfalt, däck, tåg- och tunnelbaneledningar och under olika former av tillverkning. Ett urval av nanopartiklar kommer att studeras, baserat på deras relevans när det gäller avgaser.

Produktutveckling av nanomaterial förväntas också bidra till att lösa miljöproblem (se Fallstudie 3).

Have a question?

Phone 
+46 31-772 10 00

Email
info@mistraenvironmentalnanosafety.org

Kontaktinformation

Mistra Environmental Nanosafety

www.mistraenvironmentalnanosafety.org

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.