Fallstudie 3 - Framtida nanomaterial

Grafen är huvudexemplet på ett nytt nanomaterial som är intressant. Det är också intressant som ett exempel på ett kolbaserat material som är mer krävande att upptäcka i komplexa prover av metaller. Dessutom kommer utvecklingen av nanopartiklar av kiseldioxid att beaktas av programmet.

 

Have a question?

Phone 
+46 31-772 10 00

Email
info@mistraenvironmentalnanosafety.org

Kontaktinformation

Mistra Environmental Nanosafety

www.mistraenvironmentalnanosafety.org

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.