Om oss

Forskningsprogrammet Mistra miljösäker nanoteknik (Mistra Environmental Nanosafety) ska utveckla en tvärvetenskaplig forskningsmiljö för att bygga upp kunskap som gör det möjligt att skapa trygghet kring användningen av nanoteknik i ett hållbart samhälle. 
Forskningsprogrammet fokuserar på miljörisker med nanomaterial; vilka egenskaper hos nanomaterialen som är riskfyllda och hur vi kan skydda miljön mot oacceptabla utsläpp.

Genom samverkan mellan forskare med expertis som spänner över många ämnesområden, från nanovetenskap och medicin till samhällsvetenskap, skapas en gemensam plattform för en bred dialog med såväl industri som allmänhet och lagstiftare. Detta samspel förväntas bidra till att vägleda ny nanoforskning utifrån samhälleliga behov. 

Programmet vill bidra till att undvika oönskade miljökonsekvenser vid nya tillämpningar av nanoteknik, men också till att möjliggöra att nanoteknik utnyttjas för att lösa befintliga miljöproblem. Exempel på nanoteknik med miljönytta är olika typer av material för rening av vatten och luft, eller för att absorbera koldioxid.

Fakta: Miljösäker nanoteknik
Programtid: 2014 – 2018
Finansiering: Mistra investerar 40 MSEK. 25% medfinansiering från ingående parter.
Programvärd: Chalmers tekniska högskola
Programchef: Sofia Svedhem

 

Have a question?

Phone 
+46 31-772 10 00

Email
info@mistraenvironmentalnanosafety.org

Kontaktinformation

Mistra Environmental Nanosafety

www.mistraenvironmentalnanosafety.org

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.