Research

Programmet ska ta fram nya, förbättrade metoder för riskbedömning för både tillsynsmyndigheter och den industri som utvecklar och/eller använder nanomaterial. 

Bättre kunskap om såväl risker som nyttoeffekter är en förutsättning för att beslutsfattare på olika nivåer ska kunna lagstifta om en säker framställning och användning av nanomaterial och nanoprodukter. 

För industri och affärsföretag är denna kunskap avgörande för en säker utveckling och industriell produktion av nanoprodukter, vilket är grunden för en hållbar och livskraftig verksamhet. Samma kunskap är grunden för att våra tillsynsmyndigheter ska kunna göra sitt viktiga arbete. 
Kort sagt: en ökad medvetenhet om risker och nyttoeffekter får alla som hanterar nanomaterial att fatta bättre beslut.

 

Have a question?

Phone 
+46 31-772 10 00

Email
info@mistraenvironmentalnanosafety.org

Kontaktinformation

Mistra Environmental Nanosafety

www.mistraenvironmentalnanosafety.org

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.