Vad är utmaningen?

Utvecklingen av nano- och materialvetenskap har gett många olika kommersiella nanotekniska tillämpningar – däribland en uppsjö av konsumentprodukter som till exempel olika ytbeläggningar, elektroniska komponenter, hygienprodukter, textilier, kosmetika, sportutrustning, livsmedelstillsatser, läkemedel och tandvårdsprodukter. Antalet nanoprodukter ökar snabbt över hela världen i takt med att allt fler användningsområden växer fram.

Med nanoteknikens utveckling följer frågor kring säkerhet för människor och för miljön. Utsläppen av nanomaterial i miljön är svåra att överskåda och studera. Beroende på var nanomaterial släpps ut kan nanopartiklar samlas, lösas upp eller spridas, få ytbeläggningar som ändrar deras egenskaper och funktion eller bli inbäddade i andra strukturer. Osäkerheten är stor om orsaksmekanismer, exponering och dess effekter.

Rätt använd kan nanotekniken ge oss verktyg att lösa miljöproblem i vår allt mer industrialiserade och överbefolkade värld. Det kan till exempel handla om minskad miljöpåverkan genom nya processer, ny teknik för att sanera miljöföroreningar eller olika sensorer för att övervaka allt från sjukdomar till luftföroreningar.

Have a question?

Phone 
+46 31-772 10 00

Email
info@mistraenvironmentalnanosafety.org

Kontaktinformation

Mistra Environmental Nanosafety

www.mistraenvironmentalnanosafety.org

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.